Make your own free website on Tripod.com

 

İMLA

SES BİLGİSİ

İSİM

NOKTALAMA İŞARETLERİ

TEST

 

 

Türkçe sorularını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.  Tıklamanız yeterli.       

 2.Sınıf             3. Sınıf

 

 İLKÖĞRETİM 2. SINIF TÜRKÇE (İMLA ) TEST SORULARI (1)

 

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır?

A) Çocuk korkudan ağlıyordu.

B) Avcı tavşanı yakaladı.

C) rüzgar iyice hızlandı.

D) Kadıncağız çok üşümüş.

2- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Mustafa Kemal Atatürk

B) Güneş gazetesi

C) İç Anadolu

D) Dikmen Lisesi

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde "mi" soru ekinin yazılışı yanlıştır?

A) Dişlerini fırçaladın mı?

B) Kalemini alabilir miyim?

C) Sen de mi hastalandın?

E) Bu parayı senmi yitirdin?

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Tiren                  B) program

C) Profesör            D) Gram

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır?

A) Babam bana iki bin lira verdi.

B) Ağabeyim otuz beş yaşına bastı.

C) Antalya'da onbeş gün kalacağız.

D) Sınıfımızda yirmi bir sıra var.

6- Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) 10 temmuz 1989

B) 10. 7. 1989

C) 10 Temmuz 1089

D) 10- 7- 1989

7- Aşağıdaki şiirin hangi mısrasında, büyük harfle başlaması gereken bir kelime, küçük harfle yazılmıştır?

"Rüzgarlar ese ese,

hayat verir herkese;

Civ civ bile kapanmaz,

İlkbaharda kümese."

                    Aka GÜNDÜZ

A) 1. mısrada B) 2. mısrada

C) 3. Mısrada D) 4. Mısrada

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır?

A) Ayhan, sesini çıkarmadı.

B) Atatürk anıtkabir'de yatıyor.

C) Dayımlar Erzurum'a taşındı.

D) Lisede İngilizce öğreneceğim.

9- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Çanakkale boğazı

C) Atatürk üniversitesi

D) Doğu anadolu

10- Aşağıdaki cümlede, numaralanmış kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

"Utku, Barış, Tarkan ve tolga pikniğe

    1       2          3             4

gittiler."

A) 4. Kelime B) 3. Kelime

C) 2. Kelime D) 1. Kelime

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru eki yanlış yazılmıştır?

A) Osman'ın hastalığı iyileşti mi?

B) Yozgat'a hiç gittin mi?

C) Bana para verecek mi sin?

D) Yarın geziye mi gidiyorsunuz?

 12- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Sipor B) Tren

C) Kral D) Trafik

 13- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?

A) Film B) Teyip

C) Pıroblem D) Lüküs

 14-Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi yanlış yazılmıştır?

" almanya- otomobil-

Karadeniz- pilastik"

A) 4    B) 3 C) 2      D) 1

 

 

İLKÖĞRETİM 2. SINIF TÜRKÇE (İMLA ) TEST SORULARI (1)

 

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır?

A)    Çocuk korkudan ağlıyordu.

B)    Avcı tavşanı yakaladı.

C)    rüzgar iyice hızlandı.

D)    Kadıncağız çok üşümüş.

 

2- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A)    Mustafa Kemal Atatürk

B)    Güneş gazetesi

C)    İç Anadolu

D)    Dikmen Lisesi

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazılışı yanlıştır?                                               

A) Dişlerini fırçaladın mı             B) Kalemini alabilir miyim?

C) Sen de mi hastalandın?       D)Bu parayı senmi yitirdin?

3Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?                   

A) Tiren             B) program

C) Profesör    D) Gram

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır?

A)    Babam bana iki bin lira verdi.

B)    Ağabeyim otuz beş yaşına bastı.

C)    Antalya’da onbeş gün kalacağız.

D)    Sınıfımızda yirmi bir sıra var.

6- Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A)    10 temmuz 1989

B)    10. 7. 1989

C)    10 Temmuz 1089

D)    10- 7- 1989

8- Aşağıdaki şiirin hangi mısrasında, büyük harfle başlaması gereken bir kelime, küçük harfle yazılmıştır?

“Rüzgarlar ese ese,

hayat verir herkese;

Civ civ bile kapanmaz,

İlkbaharda kümese.”

Aka GÜNDÜZ

A) 1. mısrada                               B) 2. mısrada

C) 3. Mısrada                               D) 4. Mısrada

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır?

A)    Ayhan, sesini çıkarmadı.

B)    Atatürk anıtkabir’de yatıyor.

C)    Dayımlar Erzurum’a taşındı.

D)    Lisede İngilizce öğreneceğim.

10- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur?

A)    Fatih Sultan Mehmet

B)    Çanakkale boğazı

C)    Atatürk üniversitesi

D)    Doğu anadolu

11- Aşağıdaki cümlede, numaralanmış kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

“Utku, Barış, Tarkan ve tolga pikniğe

    1       2          3             4                                                                                                  

gittiler.”

A) 4. Kelime                                                                                                                          B) 3. Kelime

C) 2. Kelime                                                                                                                          D) 1. Kelime

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır?

A)    Osman’ın hastalığı iyileşti mi?

B)    Yozgat’a hiç gittin mi?

C)    Bana para verecek mi sin?

D)    Yarın geziye mi gidiyorsunuz?

13- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Sipor                                                                                                                                 B) Tren

C) Kral                                                                                                                                               D) Trafik

14- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?

A) Film                                                                                                                                   B) Teyip

C) Pıroblem                                                                                                                           D) Lüküs

15-Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi yanlış yazılmıştır?

“ almanya- otomobil-

Karadeniz- pilastik”

A) 4                                                         B) 3                                                               C) 2       D) 1

                                                                 

SES BİLGİSİ

1- Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak

sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır?

A) Asker                                                                                                               B) Zeytin

C) Bahçe                                                                                                        D) Domates    

2- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? 

A) Bal                                                                                                                                     B) Bil

C) Bul                                                                                                                                     D) Bol

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, ince sesli harflerden oluşmuştur?

A) Doktor                                                                                                            B) Sobacı

C) Şekerlik                                                                                                    D) Çaydanlık

4- “Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardıCümlesinde kaç kelime, tümüyle kalın sesli harflerden oluşmuştur?

A) 1                                                                                                                                        B) 2

C) 3                                                                                                                                        D) 4

5- Aşağıdaki kelimelerden hangisi, Türkçe’nin “sesli harflerle ilgili” özelliklerine uymaz?

A) Yurt                                                                                                                  B) Kasap

C) Dağ                                                                                                                                   D) Şiir

6- Aşağıdaki harflerden hangisi, Türk’     çe kelimelerde bulunmaz?

A) b                                                                                                                                        B) t

C) j                                                                                                                                         D) c

7- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Kibrit                                                                                                                  B) Balık

C) Dolap                                                                                                              D) Çorab   

8-Bir hecede en çok kaç harf bulunur

A) 4                                                                                                                                        B) 3

C) 2                                                                                                                                        D) 1

              9- Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört heceden oluşmuştur?

A) Okul                                                                                                                                   B) Odunluk

C) Arabacı                                                                                                                             D) Göz

KELİME BİLGİSİ

1-       Aşağıdaki kelimelerden hangisi, ek almamıştır?

A) Biberli                                                                                                                               B) Kış

C) Kitaplık                                                                                                                             D) Balıkçı

2-       Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelime değildir?

A) Başkent                                                                                                                            B) Yeşilırmak

C) Akdeniz                                                                                                                            D) Bayrak

3- “Ülkemizin nüfusu her geçen yıl artıyor”. Cümlesinde geçen “artmak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler     den hangisidir?

A) Çoğalmak                                                                                             B) Genişlemek

C) İrileşmek                                                                                                     D) yayılmak

4-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi si eş anlamlıdır?

A) Açık-kapalı                             B) Sıcak-soğuk

C) Kötü-fena                                                                                             D) Zayıf-şişman

5- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi si eşanlamlı değildir?

A) Cesur-korkak                          B) Süratli-hızlı

C) Kirli-pis                                                                                                  D) sevimli-şirin

 

6- “Çalışkan” kelimesinin karşıt anlam lısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geveze                                                                                                              B) Aptal

C) Haylaz                                                                                                           D) Tembel 

7- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi si karşıt anlamlı olamaz?

A) Uzak-yakın                            B) Sağlam-çürük

C) Akıllı-deli                                                                                                 D) Siyah-kara

 

8- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangi si karşıt anlamlıdır?

A) Lider-önder                              B) Eski-yeni

C) Esir-tutsak                              D) Siyah-kara

 

9- “Ona belki de yüz defa, derin olma yan yerlerde yüz demiştim”. Cümlesinde sesdeş olan kelime hangisidir?

A) Kıyıya                                                                                                                    B) Yüz

C) Belki                                                                                                                  D) Kara

 

10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesdeş değildir?

A) Don                                                                                                                                   B) Koca

C) Defter                                                                                                                D) Kara

 

11- İnsanların anlaşmalarını sağlayan ses ve işaretlere ne denir?

A) Harf                                              B) kelime                                                          C) Dil

 

12-“Öğretmenimize saygı göstermeli- yiz Cümlesinde toplam kaç harf vardır?

A) 30         B) 31             C) 25

 

13-Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir?

A) Araba                                           B) Baba                                                           C) Zil 

 

14- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece ince sesli harflerden oluşmuştur?

A) Dolap                                        B) merdivenC) Buzdolabı

 

15- “Çocuk programlarını çok seviyorum.” Cümlesinde kaç tane, sadece kalın sesli harflerden oluşmuş kelime vardır?

A) 3         B) 2             C) 1

 

16- Hangi harf Türkçe’de kelime başına gelmez?

A) d                                                                                                                               B) ğ             C)ç

 

17- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A) Kağıtı                                           B) Sokağı                                                 C) Kabağı

 

18- Aşağıdakilerden hangisi “çalışkan” kelimesinin doğru ayrılmış heceleridir?

A) Çallı-şka-n                                B) Ça-lış-kan

C) Çalış-kan

 

19- Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en sonda bulunur?

A) Okul                                               B) Para                                                      C) Duvar

 

20- “Demiryolu” kelimesinin içindeki sesli (ünlü) harfler hangileridir?

A) e, i, o, u                           B) e, i, o, ı, u     C) e, o, u

 

21- “Demokrasi” kelimesinin sessiz (ünsüz) harfleri hangisidir?

A) d, e, m, k, r, s                            B) d, m, k, r, s

C) d, o, k, r, a, s

 

22- Alfabemizde kaç sesli ( ünlü) harf bulunur?

A) 21         B) 9             C) 8

 

23- “ Burak, araba, elma, tarak” kelimelerinin sözlük sırasına göre dizilişi hangisidir?

A)    Burak, elma, araba, tarak

B)    Araba, Burak, elma, tarak

C)    Araba, elma, Burak, tarak

 

İSİM

1- Aşağıdaki isimlere uygun hal ekleri getirerek cümleleri tamamlayınız.

A)    “Annem şu anda ev.... yok”.

B)    “Kışın deniz....  girilmez”.

C)    “Bu film.....  hiç hoşlanmadım”.

D)    “Sevim’.... kaç gündür görmüyorum”.

 

2- Aşağıdaki özel isimler yanlış yazılmış tır. Bunların doğrularını karşılarına yazınız.

A)    Emineden: F ...............................

B)    Ankarada: F  ...............................

C)    Beşiktaşı : F ................................

D)    Kırşehire : F ................................

 

3- Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Kedi                        B) Elma

C) Göl                                      D) Ayşe

 

4- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin  yazılışı yanlıştır?

A) Barış gazetesi                    B) Kenan’da

C) Yıldız Lisesi            D) Akdeniz’den

 

5- Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın halde değildir?

A) şişede                                 B) Kış

C) Kiraz                                   D) Fincan

 

6- “Sonbahar geliyor serçe

    Yuvanı nereye yapacaksın

    Ayva çiçek açmadan önce?”

Cahit KÜLEBİ

Yukarıdaki şiirde isim olan kaç kelime vardır?

A) 2         B) 3      C) 4             D) 5   

 

7- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili olan kelime bir özel isimdir?

A)    Sinek zararlı bir hayvandır.

B)    Çalışkan öğrenciler başarılı olur.

C)    Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir.

D)    Bizim televizyon bozuldu.

 

8- Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur?

A) Edirne’ye                            B) Metinden

C) Eminede                            D) Sivası

 

9- Aşağıdakilerden hangisi cins ismi olamaz?

A) Ayva                        B) Samsun

C) Şeker                                  D) Kuş

 

10- Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur?

A) İncir                          B) Doktor

C) Tarlalar                               D) keçi

 

11- “Çocuklar, elmaları ve armutları sepete doldurdular.” Cümlesinde geçen isim lerden tekil olanı hangisidir?

A) Sepete                                B) Çocuklar

C) Elmaları                              D) armutları

 

12- Aşağıdakilerden hangisi, hem cins ismi, hem de tekil isimdir?

A) Ördek                                  B) Elbiseler

C) Ağaçlar                               D) Gaziantep

 

13- “Horozlar” ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur?

A)    Özel isim – çoğul

B)    Cins ismi – tekil

C)    Özel isim – tekil

D)    Cins ismi – çoğul

 

14- aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?

A) Vişnede                              B) Trenden

C) Çivi                                     D) Kardeşi

 

15-“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Atasözünde, hal eki almış kaç isim vardır?

A) 4          B) 3          C) 2          D) 1

 

16- Canlı ve cansız varlıkları anlatmak için kullanılan kelimelere ne denir?

A) kelime         B) Özel isim   C) isim

 

17- aşağıdakilerden hangisi özel isim açıklamasıdır?

A) Canlı ve cansız varlıklar için kullanılan kelimeler.

B) Dünyada tek olan varlıkları anlatmak için kullanılan kelimeler.

C) Aynı cinsten olan varlıkları anlatmak için kullanılan kelimeler.

 

18-Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir?

A) Tekil isimler            B) Çoğul isimler

C) İsim

 

19- Tek bir varlığı anlatan isimlere ne denir?

A) Özel isim                 B) Cins isim

C) Tekil isim

 

20- Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir?

A) Kediler        B) Köpek       C) Kuş

 

21- Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir?

A) Masalar       B) Kalem       C) Sandalyeler

 

22- İsmin kaç hali bulunur?

A) 4                   B) 5                C) 3

 

23- İsmin ek almamış haline ne denir?

A) –i hali           B) – den hali   C) yalın hali

 

24- “Bugün derste hayvanları ve bitki- leri öğrendik.” Cümlesinde kaç tane isim vardır?

A) 2                   B) 3                C) 1

 

25- “Ayça yaz tatilinde dayısının yanına gidecek.” Cümlesinde kaç tane özel isim vardır?

A) 3                   B) 2                C) 1

 

26- Aşağıdakilerden hangisi, ismin –den hal (durum) ekini almıştır?

A) Sokaktan        B) Araba        C) Masaya

 

27- “Sinek” isminin –e hal eki almış biçimi hangisidir?

A) Sineke         B) Sineğe      C) Sinekte

 

28- Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir?

A) Masa           B) Şebnem                C) Çanta

 

29- Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?

A)  Ankara’ya   B) Manisaya  C) Kıbrısa

 

 

 

NOKTALAMA

 

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?

A)    Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız.

B)    Akşamları geç mi yatıyorsun!

C)    Tüh, yine cüzdanımı düşürmüşüm!

D)    Süleyman ne zaman gelecek?

 

2-“Et süt ve yumurta çok besleyicidir”. Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül ( , ) Konmalıdır?

A) Et                             B) Süt

C) Ve                           D) Çok

 

3- “İstanbul’a hiç gittin mi” cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?

A)  ( . )                          B) ( , )

C) ( ? )                                     D) ( ! )

 

4- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinden sonra kesme işareti konmaz?

A)    Atatürk Selanik’te doğdu.

B)    Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.

C)    Sel duvar’ı yıktı.

D)    Zil  9.30’da  çalacak.

 

4- Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin sonuna nokta konmalıdır?

A)    Futboldan çok hoşlanıyorum

B)    Kaç kilo elma alacaksınız

C)    Of, az daha çarpışıyorduk

D)    Hangi takımı tutuyorsun   

 

5- “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.”  Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır?

A) Yer                                       B) Adım

C)  Otobüslerde                      D) Atacak

 

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır?

A)    Adam lokantaya girdi

B)    Nasıl bir kitap istiyorsunuz

C)    Derslerine hiç çalışmıyorsun

D)    Sakın ha, yolda hiç top oynama

 

7- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

A)    Akşamki filmi izledin mi

B)    Ne kadar para harcadın

C)    Mustafa birazdan gelir

D)    Tanju kiminle konuşuyor

 

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?

A)    Toplantı biraz önce bitti

B)    Öf, oda çok pis kokuyor

C)    Öğretmenimiz bizi çağırmış

D)    Kim bana yardım edecek

 

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz?

A)    İzmir’de kaç gün kalacaksın

B)    Vah vah, çok yazık olmuş

C)    Aman biraz acele et

D)    Vay, demek sen de buradasın

 

10- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanıl ması yanlıştır?

A)    İstanbul 1453’te alındı.

B)    Turan seni kapı’da bekliyor.

C)    Bu yaz Çanakkale’ye gideceğiz.

D)    Otobüs 10.30’da gelecek.

 

11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A)    Çantamı sen mi aldın?

B)    Hey, çabuk yanıma gel!

C)    Burcu çiçekleri suluyor.

D)    Eyvah, pantolonumu yaktım?

 

TEST

 

ASLAN İLE FARE

Aslanın biri uyuyormuş. Bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan  uyanmış, fareyi yakalamış. Ama fare başlamış yalvarmaya:

_ Bırak beni. Gün olur, benim de sana bir iyiliğim dokunur, demiş.

Aslan gülmüş bu söze. Gene de bırakmış fareyi.

Aradan zaman geçmiş. Bir gün aslan, avcıların kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler, onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar.

Fare, aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine de:

_ Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir hayır beklemiyordun. Ama gördün ya, fareler de iyilik bilir. Onların da bir yardımı dokunabilir, demiş.

 

(Aşağıdaki 6 soruyu, okuduğunuz parçaya göre cevaplayınız.)

 1.      Aslan, fareye niçin kızmış?

A)    Yuvasına girdiği için

B)    Yiyeceğini çaldığı için.

C)    Kendisini uyandırdığı için.

 

2.      Aslan fareyi yakalayınca, fare ne yapmış?

A)    Kaçıp aslanın elinden kurtulmuş.

B)    Bırakması için aslana yalvarmış.

C)    Aslana ağır sözler söylemiş.

 

3.      Aslan, farenin sözüne neden gülmüş?

A)    Sözü gülünç bulduğu için.

B)    Fare, yalan söylediği için.

C)    Fareyi küçümsediği için.

 

4.      Fare, aslanı nasıl kurtarmış?

A)    Avcıların tuzağını aslana haber vererek.

B)    Aslanın bağladığı ipleri kemirerek.

C)    Avcıların kurduğu tuzağı bozarak.

 

5.      Parçadaki son konuşmayı kim yapıyor?

A) Fare B) Aslan         C) Avcılar

 

6.      Parçadan nasıl bir ders çıkarabiliriz?

A)    Fareler, iyiliği unutmayan hayvanlardır.

B)    Gün gelir, en güçlüler bile güçsüzlere muhtaç olur.

C)    Başkalarını rahatsız etmek doğru değildir.

 

7.      Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

A)    Terzi elbiseyi

B)    Bu gece sinemaya

C)    Dedem, ağaçları budadı.

 

8.      Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

A)    Feyza, otobüs bekliyor.

B)    Dapın tepesine

C)    Kümeste horoz besliyoruz.

 

9.      Hangi cümlenin sonuna soru (?) işareti konmalıdır?

A)    Okuldan kitap aldım( )

B)    Okuldan kitap aldın mı( )

C)    Okuldan kitap alacağım( )

 

10. Hangi cümlenin sonuna ünlem (!) işareti konmalıdır?

A)    Akşam, televizyon izledik

B)    Dayım bana oyuncak aldı

C)    Yaşasın Cumhuriyet

 

11. Alfabemizde kaç tane harf vardır?

A) 29                B) 8                C)21

 

12. Sesli  (ünlü) harfler kaç tanedir?

A) 29                B) 21              C) 8

 

13. “Bisiklet” kelimesinde kaç tane sesli (ünlü) harf vardır?

A) 7                   B) 3                C) 5

 

14. Hangi kelimelerin seslileri sadece kalın seslidir?

A) Misafir         B) Kedi          C) Okulumuz

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesli harfleri sadece ince seslidir?

A) Vatan           B) Sevinç       C) Büşra

 

16. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem kalın hem de ince sesli vardır?

A) Atatürk         B) Okan         C) Mine

 

17. Altı çizili kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A)    Bizim kedi Minnoş, fare yakaladı.

B)    Köpeğimiz Karabaş, kedi kovaladı.

C)    Kuşumuz yeşim, masmavidir.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?

A)    Adam lokantaya girdi( )

B)    Ne kadar para harcadın( )

C)    Mustafa, birazdan gelir( )

 

19. “Sakın ha, yolda top .......” Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur?

        A) oynama                    B) oynadı         D)    oynayacak

 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

A)    İzmir’de kaç gün kalacaksın(  )

B)    Vah vah, çok yazık olmuş(  )

C)    Bugün hava soğuktu, üşüdüm(  )

 21. “Gittikçe ....... trenin ardından bakakaldı.”  Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime getirilirse en anlamlı olur?

A) koşan          B) yürüyen                 C) uzaklaşan

 22. Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle kurulduğunda, hangi kelime en sonda yer alır?

“karanlıktan- çok- bazıları- korkar”

A) çok               B) bazıları                  C) korkar

 

23. Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Kedi             B) Elma                     C) Ayşe

 

24. Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Murat’ta       B) Elif’den      C) Osmanı

 

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili olan kelime bir özel isimdir?

A)    Sinek, zararlı bir hayvandır.

B)    Ahmet, güzel resimler yapar.

C)    Çalışkan öğrenciler başarılı olur.

 

26. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?

A)    Mustafa, birazdan gelir

B)    Ne kadar para harcadın

C)    Akşamki filmi izledin mi

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır?

A)    Toplantı biraz önce bitti

B)    Kim bana yardım edecek

C)    Öff, oda çok pis kokuyor

 

1.      Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesli harfleri sadece ince sesli harflerden oluşmuştur?

A) Doktor         B) Şekerlik    C) Çaydanlık

 

2.      Alfabemizin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a                   B) z                 C) l

 

3.      Alfabemizin son harfi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) a                   B) z                 C) l

 

4.      Aşağıdaki harflerden hangisi, alfabemizde diğerlerinden önce söylenir?

A) k                   B) g                C) b