Make your own free website on Tripod.com

 

MATEMATİK SORULARI

 

Matematik sorularını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.  Tıklamanız yeterli.

2. Sınıf             3. Sınıf

  

BÖLME İŞLEMİ

1-Bir sayıdan başka bir sayıyı sürekli olarak çıkarmanın kısa yoldan yapılışına ne denir?

a-Toplama    b-Çarpma    c-Bölme    d-Çıkarma

 

2-Birbirine eşit 4 sayının toplamı 52 dir.Bu sa-

yılar kaçtır?

a-9          b-11           c-12            d-13

 

3-Bölen 4 ise aşağıdakilerden hangisi kalan olamaz?

a-4         b-3             c-2             d-1

 

4-6 kilogram portakaldan 2 litre portakal suyu

çıkmaktadır.12 kilogram portakaldan kaç litre

portakal suyu çıkar?

a-2        b-3            c-4            d-6

 

5-Bir bölme işleminde bölen 4 bölüm 3 kalan 2 ise bölünen kaçtır?

a-14          b-15            c-16            d-17

 

6-20 metre uzunluğundaki bir ipi,4 eşit parçaya

bölmek için,kaç kesim yapmalıyız?

a-2           b-3             c-4              d-5        

 

ÇARPMA İŞLEMİ

1-Bir çiftlikte 4 köpek,8 tavuk vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları kaçtır?

a-16           b-24            c-32            d-36

 

2-Eşit sayıları kısa yoldan toplama işlemine ne denir?

a-Çarpma    b-Toplama    c-Çıkarma    d-Bölme

 

3-Bir kitaba ödenen para ile 9 silgi alınıyor.4

kitap parası ile kaç silgi alınır?

a-36             b-34            c-32            d-30

 

4-Dörder ritmik sayarken beşinci söyleyişte hangi sayıyı söyleriz?

a-25            b-20            c-15             d-10

 

5-Günde 4 ekmek yiyen bir aile bir haftada kaç

ekmek yer?

a-28           b-26             c-24             d-20

 

6-Bir kartonda 30 yumurta vardır.3 karton yumurta alan bir satıcı 12 tanesini yolda taşırken kırıyor.Kaç tane sağlam yumurta kalmıştır?

a-68          b-78             c-88             d-98

 

DOĞAL SAYILAR

1-Sayıları yazmak için kullanılan rakamlar kaç

tanedir?

a-11      b-10       c-9        d-8

 

 

2-20 ile 30 arasındaki en büyük tek doğal sayı hangisidir?

a-25     b-27       c-29      d-30

 

3-Üç basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğü hangisidir?

 

a-999-111     b-999-100   c-100-900    d-99-999

 

4-237 sayısında 7’nin basamak değeri ile 3 ün sayı değeri farkı kaçtır?

a-4       b-23       c-64        d-67

 

5-A37 sayısı 300 den büyük,800 den küçük ise

A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

a-5      b-6         c-7          d-8

 

6-Ardışık iki sayıdan biri diğerinden kaç fazla-

dır?

a-1      b-2         c-3          d-4

 

7-Birbirini takip eden sayılara .............. denir

 

 

KÜMELER

 

1-Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?

a-Yılın bir ayı                  b-Çalışkan öğrenciler

c-Sınıfımızdaki kız öğrenciler  d-Güzel çiçekler

 

2-Kümeyi meydana getiren varlık ve nesnelerin her birine........... denir.Cümlesini aşağıdaki hangi kelime doğru olarak tamamlar?

a-küme   b-eleman   c-varlık    d-boş

 

3-Yılın ayları anlatımı bir ........ oluşturur.Cümlesini aşağıdaki hangi kelime tamamlar?

a-mevsim     b-hafta    c-küme    d-zaman

 

4-Aşağıdakilerden hangisi bir küme oluşturmaz?

a-Yurdumuzun illeri

b-Sokaktaki çocuklar

c-Haftanın günleri

d-Sınıfımızdaki erkek öğrenciler

 

5-"CAN" kelimesindeki harflerin kümesi,aşağıdaki hangi sayının rakamları kümesine denktir?

a-121     b-216    c-333    d-404

 

6-Denk kümeler ......... olmayabilirler.

 

7-Her eşit küme aynı zamanda ...... kümedir.

 

 

ZAMAN ÖLÇÜLERİ

1-Gün ne zaman başlar?

a-Gündüz 12 den sonra

b-Akşam 6 dan sonra

c-Gündüz 24te başlar.

d-Gece 24 ten sonra

 

2-29 Şubatta doğan çocuk 12 yaşında kaçıncı doğum gününü kutlar.

a-12           b-11            c-4              d-3

 

3-63 gün kaç hafta eder?

a-8            b-9              c-10              d-11

 

4-Bir günün 4’te 1 ini uykuda geçiren adam kaç

saat uyumuştur?

a-4           b-6             c-8              d-12

 

5-Çeyrek saatte 12 kilometre yol alan bir otobüs,2 saatte kaç kilometre yol alır?

a-48         b-76            c-86              d-96

 

6-6 saatin içinde kaç çeyrek saat vardır?

a-18         b-24            c-12            d-22

                                                    

                                                     Hazırlayan:

                                             A.Burak BOZGAÇ                           

                                                       2/D   1045