Make your own free website on Tripod.com

 

SORULAR

TEST 1

TEST 2

TEST 3

TEST 4

 

Hayat Bilgisi sorularını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.  Tıklamanız yeterli.       

 2. Sınıf                    3. Sınıf

 

 

 

SORULAR

 

1-Bir yıl kaç aydır?

2-Bir yıl kaç haftadır?

3-Gece gündüz nasıl oluşur?

4-Boynumuz ne işe yarar?

5-Yağmur nasıl oluşur?

6-Mevsimler nasıl oluşur?

7-Giysi yapımında hangi bitkilerden kullanırız?

8-Derimiz,vücudumuzun neresinde incedir?

9-Yolculuk sırasında uymamız gereken kurallar hangileridir?

10-Çocuk hastalıkları nelerdir?

11-Aşırı yağmurlar bitkileri nasıl etkiler?

12-Tohumun çimlenmesi için neler gereklidir?

13-Çevremizdeki hayvanlardan ne şekilde yararlanırız?.

14-Hastalanan hayvanları nereye götürmeliyiz?.

15-Doğayı en çok hangi canlı kirletir?

16-İnsanlar,hayvanlar ve bitkilerin yaşadıkları ortama ne denir?

17-Ormanların yararları nelerdir?

18-Hangi bitkilerin kökünü yeriz?

19-Arıların yaşadığı yere ne denir?

20-Taşıtlar kaça ayrılır?Bölümlerini yazın.

 

 

 

TEST (1)

 

1.  23 Nisan günü niçin bayram yapıyoruz?

A)Cumhuriyet ilan edildiği için       B)Atatürk Samsun’a çıktığı için

C)Kurtuluş savaşı başladığı için      D)T.B.M. Meclisi açıldığı için.

 

2.  23 Nisan’da kutladığımız bayramın adı nedir?

 A) Cumhuriyet Bayramı               B)Zafer Bayramı

 C) Ulusal Egemenlik ve               D)Atatürk’ü Anma, Gençlik ve  

      Çocuk Bayramı                            Spor Bayramı

 

3. T.B.M. Meclisi nerede açılmıştır?

 A) İstanbul’da       B)Ankara’da     C)İzmir’de     D)Erzurum’da

 

4. Atatürk 23 Nisan gününü çocuklara niçin bayram olarak armağan etmiştir?

A)Vatanını sevdiği için           B)Kurtuluş savaşını kazandığı için.

C)Yurdumuzu kurtardığı için    D)Çocukları çok sevdiği için

 

5. T.B.M. Meclisi ne zaman açılmıştır?

A)29Ekim1923   B)10Kasım1938   C)23 Nisan1920   D)19Mayı1919

 

6.Yurdumuzu kurtarmak için Atatürk’ün gittiği ilimiz hangisidir?

A) Erzurum        B) Ankara          C)Sivas               B)Samsun

 

7. Atatürk Samsun’a ne zaman geldi?

A)19Mayıs1938   B)19Mayıs1919   C)23Nisan1920   D)29Ekim1923

 

8. Cumhuriyetten önce devletimizi kim yönetirdi?

A)Padişah       B)Krallık            C)Başbakan         D)Cumhurbaşkanı

 

9. Hangi savaştan sonra yurdumuza düşmanlar girdi?

A)Kurtuluş       B)I.Dünya        C) Çanakkale         D)Ankara 

   Savaşı               Savaşı                Savaşı                   Savaşı

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Atatürk Amasya,Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı

B)Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsuna geldi.

C)23Kasım 1920’de T.B.M. Meclisi açıldı.

D)29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

 

11. Atatürk nerde ne zaman doğdu?

A)1981 Selanik    B)1881Selanik  C)1881İstanbul  D)1919Samsun

 

12. Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk İlkelerinden değildir?

A)Cumhuriyetçilik      B)Milliyetçilik     C)Kütüphanecilik    D)Laiklik

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

A)Zeki ve çalışkandı.          B)Çocukları çok sever gençlere güvenirdi

C)Herkese iyi davranmazdı      D) Devletin çıkarlarını korurdu.

 

14. İstiklal Marşımız söylenirken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A)Arkadaşlarımızla konuşmalıyız   B)Hazır olda marşımızı söyleriz.

C)Arkadaşlara el sallamalıyız     D)Marşımızı  oturarak söylemeliyiz

 

 15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk                                

        ilkelerinden biridir?

  A)Vatandaşlık      B)Planlama                                               

  C)Örgütçülük     D)Halkçılık

 

 16. Bayrağımız rengini nereden almıştır?

  A)Kırmızı  boyadan      B)Şehitlerin kanından     

 C)Gökyüzünden           D)Renklerin karışımından

        

17. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?

  A)Atatürk                    B)İnönü                                                                 

  C)Tansu Çiller            D)Okul Müdürü     

 

 18. Cumhuriyet yönetimi ne demektir?

 A)Herkesin okuma yazmasıdır   B)Eski yönetimdir

 C)Halkın kendi kendini           D)Çok gezmektir     

     Yönetmesidir.

 

 19. Atatürk nerde ne zaman öldü?

  A)10Kasım1938              B)10 Kasım1923                                     

      İstanbul                         İstanbul

  C)29Ekim1938              D)10Kasım

      Ankara                          Selanik

           

 20.Türkiye’nin başkenti neresidir?

    A)Adana                    B)Ankara                                                          

    C)İstanbul                  D)Samsun

 

 

 

TEST(2)

 

1)Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma aracı değildir?

A.Mum         B.Ayna        C.Fener         D.Lamba

 

2)Sıcak su musluğu hangi renkle belirtilir?

A.Kırmızı     B.Mavi         C.Yeşil         D.Sarı

 

3)Kitap okurken gözümüz ile kitap arasında kaç santimetre uzaklık olmalı?

A.30-35        B.35-40        C.25-30        D.40-45

 

4)Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A.Yıl             B.Aylar       C.Mevsimler   D.Gece-gündüz

 

5)Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A.Güneş        B.Ay           C.Mum           D.Yıldızlar

 

6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Televizyonu  yakından seyretmemeliyiz.

B.Başkalarının gözlüklerini kullanmamalıyız.

C.Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız.

D.Televizyona çok yakından bakmalıyız.

 

7)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.Kırmızı gök kuşağında yoktur.

B.Fazla ışık gelince göz bebeği büyür.

C.Az ışık gelince göz bebeği  küçülür.

D.Işık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.

 

8)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık,çevremizin aydınlanmasını sağlar.

B.Işık olmayan yerler karanlıktır.

C.Bir gün kırk sekiz saattir.

D.Dünyayı ısıtan ve aydınlatan güneştir.

 

9)Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirir?

A.Cam       B.Tahta       C.Demir        D.Duvar

 

10)Aşağıdakilerden hangisi ışığı geçirmez?

A.Su           B.Hava        C.Cam          D.Duvar

 

11)Aşağıdakilerden hangisi gök kuşağında bulunmaz?

A.Yeşil      B.Turuncu     C.Mavi        D.Kahverengi

 

12.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Gürültü sağlığa zararlıdır

B.Şiddetli ses kulağı rahatsız eder

C.Kulağımızı sivri uçlu cisimlerle temizleriz

D.İnce sese tiz ses denir

 

13)Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

     Gözümüzün ortasında...........................  bulunur.

A.Kirpik    B.Göz kapağı   C.Göz bebeği     D.Gözlük

 

14)Cümledeki boş bırakılan yere hangi kelime gelmeli?

       Bir gün ............  saattir.

A.12           B.16             C.20                D.24

 

15)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Işık olmadan da görebiliriz.

B.Işık almayan bölgeler karanlıktır.

C.Işık yayan cisimlere ışık kaynağı denir.

D.Mor gök kuşağında bulunur.

 

16)İlk TBM Meclisi ne zaman açıldı?

A.23 Ekim 1923        B.23 Nisan 1920

C.29 Ekim  1920       D.29 Ekim 1923

 

17.Atatürk’ün doğduğu şehir Selanik şimdi nerededir?

A.Türkiye    B.Bulgaristan    C.Yunanistan  D.Fransa

 

18.Atatürk 19 Mayıs 1919’da hangi şehrimize giderek kurtuluş savaşını başlattı?

A.Samsun’a    B.Ankara’ya    C.İzmir’e    D.İstanbul’a

 

19.İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?

A.İsmet İnönü   B.Atatürk   C.Tansu Çiller   D.Mesut Yılmaz

 

20)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir

B.Cumhuriyete Atatürk’ün önderliğinde kavuştuk

C.Atatürk’ün mezarı Anıt-Kabir Ankara’dadır.

D.Cumhuriyette ülkeyi padişah yönetir.

 

 

 

TEST (3)

1- Aşağıdakilerden hangisi etle beslenen hayvandır?

    A) İnek           B) At             C)Kurt           D)Eşek

 

2- Aşağıdakilerden hangisi otla beslenen hayvandır?

    A)Aslan          B)Kaplan      C)Kartal        D)Koyun

 

3- Aşağıda hangisi otla beslenmez?

    A)Zürafa        B)Keçi           C)Kaplan      D)At

 

4- Aşağıdakilerden hangisi karada yaşar?

   A)Balık           B)Midye       C)Sincap      D)ıstakoz

 

5- Aşağıda hangisi karada yaşayan hayvan değildir?

   A)Kurt           B)Balık          C)Kaplan    D)At

 

6- Aşağıdakilerden hangisi suda yaşar?

   A)Balina        B)Eşek           C)örümcek  D)Karga

 

7- Aşağıda hangisi suda yaşayan hayvan değildir?

   A)Balina        B)Kelebek      C)Yunus     D)Istakoz  

 

8-Aşağıda hangisi evcil hayvan değildir?

  A) Tavuk       B)Koyun         C)Çakal      D)Kedi

 

9-Yeterince beslenemeyen hayvanlar için             aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

  A)Güçlüdür  B)Zayıftır     C)Hastalanır   D) Ölürler

 

10-Aşağıda hangi hayvan yumurta vermez?

   A)Tavuk      B)Hindi        C)Ördek         D)Keçi

 

11-Havuç bitkisinin yediğimiz kısmı aşağıda hangisidir?

 A)Çiçek         B)Kök          C)Gövde         D)Yaprak

 

12-Aşağıda hangi davranış yanlıştır?

 A)Evde kedi besleme        B)Evde kanarya beslemek

 C)Hayvanları taşlama      D)Hayvanları korumak

 

13-Aşağıda hangi davranış yanlıştır?

A)Yurdumuzu ağaçlandıralım   B)Canlıları koruyalım

C)Çiçekleri Koparmayalım      D)Çevreyi kirletelim

 

14-Bitkiler toprağa nasıl tutunurlar?

 A)Gövde ile     B)Yaprak ile  C)Kök ile  D)Çiçek ile

 

15-Aşağıda hangisi yakacak olara kullanılır?

 A)Gül           B)Ot              C)Ağaç         D)Tohum 

 

16-Aşağıda hangisi kümeste barınır?

 A)Tavuk      B)Tilki          C)At             D)İnek

 

17.Hangi hayvanın gücünden faydalanırız?

    A)Horoz      B)Ördek       C)At         D)Koyun

 

18-Hangi hayvanın derisinden faydalanırız?

    A)Manda     B)Hindi       C)Tavuk    D)Ördek

 

19-Hangi hayvanın sütünden faydalanırız?

   A)Kaz           B)Kuş           C)Koyun    D)At

 

20-Aşağıdakilerden hangisini sütten yaparız?

   A)Peynir      B)Yumurta    C)Sucuk    D)Salam

 

 

TEST(4)

 

AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİR TANESİ DOĞRUDUR. DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.

1. Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?

a) Kurtuluş savaşı

b) 1. Dünya savaşı

c) Sakarya Meydan Muharebesi

 

2. Vatanımızın kurtarılmasına öncülük 

eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mustafa Kemal ATATÜRK

b) Süleyman DEMİREL

c) Kenan EVREN

 

3. Mustafa Kemal hangi tarihte Samsun’a

çıkmıştır?

a) 19 Mayıs bin dokuz yüz on dokuz

b) 30 Ağustos bin dokuz yüz elli

c) 29 Ekim bin dokuz yüz yirmi üç

 

4. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangilerinde kongreler yapmıştır?

a) İstanbul ve İzmir

b) Adana ve Diyarbakır

c) Erzurum ve Sivas

 

5. Yurdumuz neden işgâl edilmiştir?

a) 1. Dünya Savaşı’nda yenilmemiz.

b) Ülkemizin zengin oluşu.

c) Padişahın güçlü oluşu.

 

 

AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞ BI-

RAKILAN YERLERİ DOLDURUNUZ.

 

1. T.B.M.M. ...  ............. bin dokuz yir-

       mide açılmıştır.

2. T.B.M.M. .............. ilimizde açılmıştır.

3.    Cumhuriyetten önce ülkemizi ..............

        yönetirdi.

4.    Atatürk,meclisin açıldığı günü bayram

       olarak kutlamaları için Türk ................

       armağan etti.

5. T.B.M.M.’nin ilk başkanı .................. .

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN DOĞRU OLANLARININ YANINA  “D”,  YAN –

LIŞ OLANIN YANINA “Y” HARFİ KOYUNUZ

 

( ) 1.  Meclis 23 Nisan günü açılmıştır.

( ) 2. Erzurum ve Sivas’ta kongreler  yapıl-

         mıştır.

( ) 3. Yunan’lılar İzmir, Bursa, Aydın ve

         Manisa’ yı işgal etmişlerdir.

( ) 4. İstanbul’a, İngiliz ve Fransız’lar gir-

        mişlerdir.

( ) 5. Adana,Urfa,Antep ve Maraş  Fransız

         ve İtalyanlar tarafından işgal edilmiş-

         tir.